"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
VERİMLİLİK ANALİZİ
Amaç
Şirketin belirlenen bölümlerinde; planlama, organizasyon, çalışma yöntem ve teknikleri ile ilgili tespit edilen zayıf noktalardan hareketle, çalışanların verimlilik analizlerini yaparak daha yüksek bir verimlilik düzeyine ulaşmaları için gerekli çözüm önerilerini geliştirmek ve uygulamaya sokmak.
 
İçerik
 • İşlerin ve süreçlerin analizini yapmak
 • İş örneklemesi (istatiksel süreç analizi) yapmak
 • Çalışanların zaman kullanım oranları ile kayıp zaman oranlarını belirlemek
 • Zaman kaçaklarının, planlama ve organizasyon yanlışlıkları, çalışma yöntemindeki hatalar, kullanılan teknolojinin yetersizliği, çalışanların işe uygun olmaması gibi nedenlere bağlı olup olmadığını araştırarak, gerçek neden analizlerini yapmak
 • Verimli çalışmaya engel zayıf noktaları saptamak ve zayıf noktaların giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmak
 • Çalışanların kapasite kullanım oranlarını saptamak ve optimum çalışan sayısını nokta bazlı belirlemek
 • İş basitleştirme, akış düzenleme çalışma yöntemi ve çalışma tekniğine yönelik iyileştirme ve önerileri geliştirip uygulamak
Yöntem ve Araçlar
 • Mevcut durum analizi
 • Proje ekibi oluşturma
 • Ekibin eğitimi
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Workshoplar
 • Rapor hazırlama
 • Sunuş
 
Süre
Şirket talepleri ve şirkette yapılan incelemeler doğrultusunda 2 ile 24 hafta arasında değişmektedir.
 
 
 

EĞİTİM TAKVİMİ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Ağustos 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.