"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
Yücel Boru Faaliyetleri Hakkında Enis SÜSLÜ ile Gerçekleştirdiğimiz Söyleşide Şirketin Çalışanları İçin Hayata Geçirdiği Eğitim Projelerini de Bulacaksınız.

 

Enis SÜSLÜ
Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
İnsan Kaynakları Grup Direktörü

1.     Yücel Boru’nun eğitim ve gelişim politikası hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
 
Günümüzde şirketlerin en çok zorlandıkları konulardan birisi de, istedikleri gibi yetişmiş ve kalifiye iş gücünü, ihtiyaç duydukları zamanda, kendi koşullarına uygun olarak temin edebilmektir. Her ne kadar ülkemizde iş arayanlar iş bulamamaktan, eleman arayanlar da yeterli kalifikasyonda ve yetişmiş eleman bulamamaktan şikâyet etmektedirler. Rekabet koşulları arttıkça az sayıdaki yetişmiş işgücünün, istihdam maliyeti de artmaktadır. 
Bu bağlamda, eğer geleceğimiz için insan kaynağı ihtiyaçlarınızı planlamamış ve zamanında yetiştirmemişseniz aslında kendiniz için daha zor bir yol seçmişsiniz demektir.
Grubumuzda gelecek için daha kurumsal bir yapı oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu düşünceden hareketle mevcut ve potansiyel işgücünün gerekli beceriye sahip olması amacıyla insan sermayesinin sürekli geliştirilmesi ve eğitilmesi en öncelikli olarak ele alınan konular arasındadır.
 
2.     Uyguladığınız eğitim, iyileştirme ve gelişim projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Yeni kurumsallaşma anlayışı ve politikalarımız gereğince Grup bünyesinde eğitimlerin sürekli, etkin ve verimli şekilde yapılmasına ve yıllık eğitim planları ile iç ve dış eğitimler uygulanmasına özel bir önem verilmeye başlanmıştır.
 
Bu bağlamda düşünülen başlıca eğitim kategorileri ;
a.     Kurumsal Gelişim Eğitimleri: Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İş Sağlığı Güvenliği, Performans Yönetimi, Proje Yönetimi vb.
b.    Bireysel Gelişim Eğitimleri: Yabancı Dil, Problem Çözme Teknikleri, Eğiticinin Eğitimi, İletişim Becerileri vb.
c.     Mesleki Gelişim Eğitimleri: Dış Ticaret, Finans, Bilişim Teknolojileri, Sağlık ve İlkyardım vb.
Şeklinde sıralanmaktadır.
 
Ayrıca eğitimler kurum içi ve kurum dışı, iç eğitmen ve dış eğitmen, bireysel eğitim ve toplu eğitim, beyaz yaka eğitimi ve mavi yaka eğitimi, rutin eğitim ve dönemsel eğitim kategorilerinde de değerlendirilmektedir.
Yıllık olarak yapılan eğitim planlarının yanında belli dönemlerde ortaya çıkabilecek eğitimler için de eğitim bütçesinde belli bir miktar göz önünde bulundurulur.
 
Eğitimlerde temel amaç, personelin kendisine sağlayacağı bilgi ve beceri birikimini kurum içinde sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir bir bakış açısı ile katma değer sağlayarak sunmasıdır. İnsan sermayesine yapılan bu yatırım bizim sektör içinde en ayırt edilebilir özelliğimizi sağlayacak ve aynı ürünü aynı kaynaklarla daha verimli sunabilme yetisini kazanmamızı sağlayacaktır.
 
3.     Eğitim konusunda MEV’le yaptığınız işbirliği konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
 
MEV ile yapılan işbirliği, kurumsal kaynaklarımızın doğru yönetilmesi için atılmış en doğru ve güvenilir adımlardan biri olmuştur. MEV ‘nın deneyimli eğitim kadrosu sayesinde dünya çapında bizimle aynı işi yapan başarılı örneklerin yol haritası hakkında farklı bir bakış açısı edinmiş ve bu kabul görmüş yöntemler ile ilgili uygulamalar gerçekleştireceğimize inanıyoruz.
İşbirliğimiz sadece teorik eğitim modülünden oluşmadığı ve uzunca bir süre uygulamalı çalışmalar yapılacağı için ölçülebilir ve sürdürülebilir bir İş Süreçleri İyileştirme proje dönemi bizi beklemektedir.
 
Gelecek dönem işbirliklerimiz ile ilgili olarak da MEV ‘nın toplam 6 eğitmeni ile 2011 yılında 3 ve 2012 yılında 6 eğitim daha yapılacaktır. Yapılacak olan eğitimler hakkında mutabakata varılmış ve toplam 104 saat olarak planlanmıştır.
Bu plan çerçevesinde farklı iş grupları için uygun içeriklerde eğitim programları sunma amacıyla ilk aşamada verilecek olan eğitim başlıkları şunlardır ;
o      Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi
o      Pozitif Düşünme ve Kurumsal Bağlılığı Geliştirme
o      Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik
o      Motivasyon
o      Yönetimde Kritik Hatalar
o      Bir İşyerinin Sosyal Psikolojisi
o      Problemi Zamanında Çözme ve Karar Verme
o      Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri
Bu yeni eğitimler ile çalışanın, yenilikleri yakından takip etmesini, uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını desteklemek; eğitime özendirilmesini sağlamak için gerekli motivasyonu sağlamak; çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini, daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve yeniden öğrenmesini sağlamak yolu ile çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmayı hedefliyoruz.
Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine yapılan yatırımlar, kurum içi bilgi, algı ve farkındalık seviyesinin yükseltilmesi ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesine de büyük ölçüde destek olacaktır. Bu çalışmaların sonunda gelinen nokta daha nitelikli ve verimli iş, daha yüksek ürün kalitesi ve bunları sağlayan yüksek performanslı çalışan profili olacaktır.
Diğer bir deyişle yapılacak olan yeni eğitimlerden beklentilerimiz, eğitimlerin bireysel ve kurumsal katkısını optimize etmek, kurum içinde bilgi zenginliğini becerilere dönüştürmek olacaktır.
Yapılacak olan her türlü eğitim çalışması sayesinde kurumsal itibarın korunması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, çalışanların kendilerini ve işlerini geliştirmeleriyle organizasyon üzerindeki katma değerin arttırılmasına yönelik adımlar atılması, MEV ve benzeri saygın kurumlar ile yapılacak yeni işbirliklerinin sağlanması için en geçerli sebepleri bizlere sunmaktadır.
 
Grubumuz tüm bu bahsi geçen eğitim anlayışı ve prensiplerini kendi kurumu bünyesinde oluşturduğu genel iyileştirme politikaları ile uyumlu ve vazgeçilmez bir parça olarak benimsemiştir. Her türlü yeniliğin ve tüm paydaşları ile kendisine katkı sağlayacağına inandığı değişimlerin takipçisi olmaya devam edecektir.
 
 

 

 

 

 

EĞİTİM TAKVİMİ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Ağustos 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.