"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
KARSAN İK Sorumlusu Yasemin ÖZCAN İK Eğitim Politikası Hakkındaki Sorularımızı Yanıtladı.

KARSAN EĞİTİM POLİTİKASI

 
Sorular:
1.         Karsan’ın  eğitim ve gelişim politikası hakkında bilgi verebilir misiniz?
2.         Uyguladığınız eğitim, iyileştirme ve gelişim projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
3.         Eğitim ihtiyaçlarını nasıl belirliyorsunuz?
4.         Eğitim sonuçlarını ölçüyor musunuz? Eğitimlerinizin işgücü verimliliğine etkisi nedir?
5.         Eğitim konusunda MEV’le yaptığınız işbirliği konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
Cevaplar:
1-      Karsan’ın  eğitim ve gelişim politikası hakkında bilgi verebilir misiniz?
Karsan’ın İnsan Kaynakları Politikası, üretimin ve yönetimin her aşamasında; “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi üzerine kuruludur. Şirket stratejisi ve hedefleri doğrultusunda “Sürekli Gelişim”i esas alan uygulamalarla insana yatırım yapmayı ve kişisel gelişimi izlemeyi hedefler. Bu  nedenle gerek şirket stratejisi gerek performans değerlendirme sistemi çıktısı gerek kişisel tercihler, değişen rol ve görevler ile ihtiyaçlar belirlenir ve Yıllık Eğitim Planı oluşturulur. Bu ihtiyaçlar da  yıl içinde karşılanmaya çalışılır.
2-      Uyguladığınız eğitim, iyileştirme ve gelişim projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Eğitimlerimiz yaptığımız projelere bağlı olarak değişip gelişiyor. Örneğin 2010’dan bu yana Yalın Yönetim Sistemi üzerine çalışmaya başladık. Yalın Üretim, Kaizen, Problem Çözme Teknikleri, 5S ve Yerinde Kalite gibi verdiğimiz çeşitli eğitimlerden sonra üretim teknikleri ile ofis yönetiminde ciddi iyileştirme ve başarı elde etmiş durumdayız.
Ayrıca Hat Yönetimi olarak yürüttüğümüz bir diğer projemiz kapsamında üretim hatlarında çalışan grup lideri ve takım lideri arkadaşlarımıza, 1.Faz olarak Etkili İletişim eğitimi verdik. Şu an, 2.Faz olarak Yönetim Becerileri Eğitimi’ne başladık.
Yine  2011 Karsan Eğitim Planı, Kişisel Gelişim Eğitim Projesi kapsamında mühendis, sorumlu, uzman, yönetici ve müdür kadrolarımız için eğitim paketleri oluşturduk. 2011’de başlayan bu eğitimler 2012’de de sürüyor olacak. Hedefimiz yeniden yapılanan Karsan’da; üretim hatlarından başlayarak her kademe için çalışanı anlayan, çalışanın ihtiyaçlarına daha çabuk cevap veren etkin ve şeffaf bir yönetim sistemi oluşturmak. Bu  konuda daha şimdiden hayli aşama kaydettik.
3-      Eğitim ihtiyaçlarını nasıl belirliyorsunuz?
 
Karsan’da eğitim ihtiyaçları yıllık olarak belirlenmektedir. Kişisel gelişim, teknik ve zorunlu eğitimler kapsamında öngörülen taslak bütçe üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra eğitim ihtiyaçları belirlenir. Buna bağlı olarak “Yıllık Eğitim Planı” oluşturulur. IK tarafından takip edilen yıllık kişibaşı eğitim bütçesine göre bölümler teknik eğitim ihtiyaçlarını IK’ya bildirir. Şirket vizyonu, misyonu, stratejileri, projeleri ve ihtiyaçları kapsamında kişisel gelişim eğitimleri ve grupları  IK tarafından belirlenir. Yine o yıl alınması gerekli olan sertifika, ehliyet gibi eğitimler varsa hem IK’nın ihtiyacı belirlemesi hem de bölümlerden gelen talepler doğrultusunda ve IK koordinasyonunda yürütülür.
 
4-      Eğitim sonuçlarını ölçüyor musunuz? Eğitimlerinizin işgücü verimliliğine etkisi nedir?
 
Alınan eğitimin etkinliği çalışanın performasına, motivasyonuna ve iş sonuçlarına yansır. Karsan’ın Eğitim Politikası’nın bir gereği de eğitimin etkinliğinin ölçülmesidir. Çünkü, bu sonuçlar aynı zamanda çalışanın kariyer planına girdi teşkil eder.
Karsan’da alınan eğitim sonunda çalışan,“Eğitimin Konusu ve İçeriği; Eğiticinin Yetkinliği ve Eğitim Yeri” bölümlerinden oluşan bir anket doldurur. Bu anket çalışanın; eğitim firması, yeri ve eğitmen hakkında görüşlerini yansıtır. Aynı şekilde eğitimden 3 ay sonra çalışanın yöneticisine bir anket doldurtularak yöneticisinin fikirleri alınır. Burada çalışanın aldığı eğitimden sonra işine yaptığı katkı, motivasyonu, iş sonuçları değerlendirilir. Diğer taraftan yapılan bu anketler aracılığıyla eğitim firmasının başarı ve eğitimcinin etkinliği sorgulanır ve sonraki eğitimlerin organizasyonu için değerlendirilir.  
5-      Eğitim konusunda MEV’le yaptığınız işbirliği konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
 
Mess ile geçmişte olduğu gibi bugün de işbirliği içerisindeyiz. Eğitim ihtiyaçlarımızın karşılanması sürecinde Mess Eğitim Vakfı, sektördeki bilgisi, tecrübesi, yetkin eğitmenleri ile bizim için vazgeçilmez kurumlardan bir tanesi. Çoğunlukla mavi yaka eğitimleri konusunda çözüm ortağımız olduğu gibi beyaz yaka eğitimlerinde de bir çok başarıya imza attık, atıyor olacağız.
 
Bireysel katılım haricinde, uzun boyutlu ilk çalışmamızı Mess-Begev Gelişim Projesi kapsamında 2007-2008 yılları içinde gerçekleştirmiştik. Bu dönemde üretim hattında çalışan ve ekip yöneten 38 kişilik mavi yaka grubumuza hem ödüllendirme hem motivasyon hem de değişen ve gelişen projeler için verimli ve efektif işgücü kaynağı olarak Etkili İletişim, Süreç Düzenleme ve Süreç Veri Yönetimi, Pozitif Düşünce ve Aidiyet Duygusu, Liderlik ve Motivasyon, Yalın Düşünce, Kalite Bilinçlendirme ve Poke Yoke, Problem Çözme Teknikleri, Proje Yönetimi, Takım Çalışması, Zaman Yönetimi konulu toplam 10 başlıktan oluşan bir eğitim paketi uygulamıştık. Mess Eğitim Vakfı sayesinde 2007-2008 yıllarında, gruba aldırdığımız eğitimlerin faydasını bu dönem Karsan bünyesinde yürütülen bir çok farklı araç projelerinden fazlasıyla almaktayız. Konusunda bilgili, yenilikçi, işbirlikçi, proaktif takım arkadaşlarımızla üretim sürecimizi yürütmekteyiz.
 
2010 yılında uygulamaya aldığımız Karsan Hat Yönetimi Projesi kapsamında bu grup çalışanlarını grup lideri olarak atadık. Kendilerine bağlı takım liderleri ve takım üyeleri oluşturduk ve görev tanımlarını yönetim ağırlıklı olarak zenginleştirdik. Halen Mess Eğitim Vakfı ile Karsan Hat Yönetimi Faz 1-Etkili İletişim Eğitimi ve Faz 2-Yönetim Becerileri Eğitimi kapsamında grup lideri ve takım lideri olan hat yönetim ekibinin ortak dilini geliştirmeye ve etkinleştirmeye çalışıyoruz. 28 Mayıs-16 Temmuz 2011 tarihleri arasında Faz 1 Etkili İletişim Eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimden memnuniyet oranı, Eğitim İçeriği ve Yönetimi’nde %94,1, Eğitici Yetkinliği’nde %99,4 olarak gerçekleşti. 17 Eylül-23 Ekim 2011 tarihleri arasında da Faz 2 Yönetim Becerileri Eğitimi’mizi yürütüyor olacağız.

 

EĞİTİM TAKVİMİ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Ağustos 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.