"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
Çalışma Hayatı Kuruluşlarında Yeniden Yapılanma

Çalışma Hayatı Kuruluşlarında Yeniden Yapılanma (Aralık 2011)

Dr. Necdet Kenar

 

02 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  (KHK)" ile Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşları olan İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) teşkilat yapılarında değişiklik yapıldı.

665 sayılı KHK ile çalışma hayatı kurumlarının (MYK hariç) teşkilat yapısındaki yeni düzenlemenin esasları ve değerlendirmesi ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

Bakanlık ve İŞKUR Teftiş Kurulları Kaldırıldı.

Bakanlık Teftiş Kurulu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Teftiş Kurulu kaldırıldı. Bu kurullarda görevli müfettişler, İş Teftiş Kurulu müfettişi olarak görevlendirildi. Bakan emri altındaki kişi ve kuruluşlardaki denetim yetkisini bundan böyle İş Müfettişleri ve uygun göreceği diğer personelle kullanabilecek.

İŞKUR Teftiş Kurulu kalkınca ve müfettişleri iş teftişe devredilince “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek” yetkisi ve görevi de İş Teftiş Kuruluna devredildi.

Bakanlık teşkilatı SGK ve İŞKUR Taşra Teşkilatına Doğrudan Talimat Verebilir.

KHK ile “Bakanlık, mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatları aracılığıyla yürütür. Bakanlık hizmet birimleri bu görevlerin yürütülmesi için bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatına doğrudan talimat verebilir.” Hükmü getirildi. Buna göre bakanlığın herhangi bir birimi İŞKUR ya da SGK İl Müdürlüklerine doğrudan yazarak talimat verebilecek. Daha önce Bakanlık ve birimleri taşradan isteklerini Kurumların Genel Müdürlüklerine yazarak temin ediyorlardı. Kurumların özerkliğini ortadan kaldıran bu düzenlemenin uygulamada karışıklığa yola açacağı endişesini taşıyoruz.

SGK ve İŞKUR Yönetim Kurulu Yetkileri Azaltıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’da Daire Başkanları ile İl Müdürlerini atama yetkisi Yönetim Kurullarından alınarak Bakana verildi. Keza İŞKUR’da Yönetim Kurulunun daha önce 17 bent olarak düzenlenen yetkileri 8 bende indirildi.  Sosyal taraf (TİSK, Türk-İş, TESK) temsilcilerinin de görevli olduğu SGK ve İŞKUR Yönetim Kurullarının yetki ve fonksiyonlarının azaltılması, AK Parti iktidarının “yönetişim” modelinden mutlu olmadığını mı gösteriyor?  Bilemedim.

SGK’ya İlave Genel Müdürlük

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ikiye bölündü: Emeklilik işlemlerini yürütmek üzere “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü”,  prim ve prime ilişkin diğer alacakları tahsil etmek için “Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü” kuruldu.

İŞKUR’a İlave 2 Genel Müdür Yardımcısı, 4 Daire Başkanı

İŞKUR’un mevcut 2 olan genel müdür yardımcılığı 4’e, 7 olan daire başkanı sayısı 11’e çıkarıldı. Yeni kurulan daire başkanlıkları: “İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı”, “Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı”, “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” ve “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı”. İşsizlik Sigortası hariç mevcut daire başkanlıklarının ise ismi değiştirildi. Böylelikle İŞKUR’da mevcut daire başkanları KHK ile görevden alınmış oldular. Yerlerine Bakan tarafında yeni atamalar yapılacak.

2003 yılında İŞKUR Kanun Tasarısının TBMM’de yasalaşma sürecinde Plan Bütçe Komisyonunca oluşturulan alt komisyon tasarıda 3 olan genel müdür yardımcısı sayısını 2’ye; 9 olan daire başkanı sayısını 7’ye indirmişti. Daha önce bürokrasinin küçültülmesini savunan  AK Parti İktidarı, 8 yıl sonra  bu  görüşünden vaz geçerek genişleme politikasını mı benimsiyor? Bilemedim.

Çalışma Bölge Müdürlükleri Kaldırıldı, Görevleri İŞKUR’a Devredildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı 22 bölge ve 1 şubeden oluşan Çalışma Bölge Müdürlükleri kaldırılarak bu müdürlükler İŞKUR İl Müdürlükleri ile birleştirildi. İŞKUR İl Müdürlüklerinin ismi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daha önce bölge müdürlüklerinin çalışma hayatı şikâyetleri ve sendikalar ile TİS kapsamındaki işleri bundan böyle 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Bu arada ismi değiştirildiği için 81 ildeki İŞKUR il müdürü KHK ile görevden alınmış oldu. Yerlerine Bakan tarafından yeni atamalar yapılacak.

İŞKUR İllerde İstihdam Uzmanı Çalıştıracak.

İŞKUR’da merkezde görevlendirilen İstihdam ve Meslek Uzmanı unvanı İstihdam Uzmanı olarak değiştirildi ve bu uzmanların taşrada da istihdamının yolu açıldı.

2003 yılında çıkarılan 4904 sayılı İŞKUR Teşkilat Kanunu ile kurum merkez teşkilatında ihdas edildi. Esasında söz konusu kanunun TBMM’ye sunulan tasarısında bu uzmanların merkez yanı sıra taşrada da istihdamını öngörüyordu. Ancak Plan Bütçe Komisyonunca oluşturulan alt komisyon, bürokrasideki bir meslek grubunun taassubu ve lobisi sonucu, bu uzmanların kadrosunu azalttı, taşrada görevlendirilmesini engelledi. Yanlıştan dönülmesini erdem olarak algılamak gerekir.

EĞİTİM TAKVİMİ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Ağustos 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.