"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
KIZLAR DAHA BAŞARILI ANCAK...

 Kızlar daha başarılı ve hırslı ancak…

Dr. Necdet KENAR

 

OECD’nin “Eğitime Bir Bakış (Education at a Glance) 2012” raporu, üye ülkelerin eğitim istatistikleri ile ilgili çok detaylı verileri karşılaştırmalı olarak sunuyor. Eğitimde cinsiyete göre başarı istatistikleri, Raporda ilgimi en çok çeken ve paylaşmak istediğim konu oldu. Yorumu sizlere bırakarak Raporda bu konuda yer alan istatistikleri özetle aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Lise eğitiminde kız öğrenciler erkeklere göre daha başarılı

OECD üyesi ülkelerin ortalama verilerine göre lise eğitiminde kızların %74’ü okullarını zamanında bitirirken, bu oran erkeklerde %66. Kızların başarısı genel liselerde %80, meslek liselerinde %64 iken erkeklerde başarı oranı sırasıyla %73 ve %59.

OECD tarafından gerçekleştirilen, öğrenci başarısının ölçüldüğü PİSA çalışması da okul terk oranlarının kızlarda erkeklere göre daha düşük olduğunu gösteriyor.  15 yaş öğrencileri arasında yapılan PİSA çalışmasında, okuma (okuduğunu anlama) testinde kızlar, erkeklere göre çok daha başarılı iken matematik testinde erkekler, kızlara göre daha başarılı. Türkiye’de de kızlar, liselerde daha başarılı; ortaöğretimdeki okulu terk oranı erkeklerde %10,2 iken kızlarda %5,9.

Üniversitede de kızlar daha başarılı ancak bilim ve teknikte erkek egemen

OECD ülkelerinde mevcut üniversite mezunlarının %59’u kadınlardan, %41’i erkeklerden oluşuyor. Üniversite başarısında kızların lehine olan fark sürme eğiliminde. Bugünkü tahminlere göre OECD ülkelerinde gençlerde üniversite mezunu olma oranı, kadın nüfusta   %47, erkek nüfusta  %32. Bu eğilimi bozan 4 ülke Türkiye, Çin, Japonya ve Kore’de üniversite mezunları arasında kadınların oranı %50’nin altında.

Alan açısından bakıldığında kadınlar sağlık ve bakım, eğitim, sosyal alanlarda erkeklere göre çoğunluğu oluşturuyor. Üniversite tercihlerinde sağlık alanında kız öğrencilerin tercihi %16 iken erkeklerin %7’si sağlık alanında eğitimi hedefliyor. Bunun sonucu mezunların %74’ü kadın. İstisna ülkesi olarak Türkiye’de erkekler de kızlar kadar sağlık alanında üniversite eğitimini hedefliyor. Kadınlar eğitim sektöründe de ezici çoğunluğa sahip. Bu alanda OECD ülkelerinde mezunların   %70’inden fazlası kadın. Türkiye %57 oran ile burada da istisna ülkelerinden birini oluşturuyor.

 Mühendislik ve bilgisayar gibi teknik bilimlerde ise erkeklerin ezici üstünlüğü devam ediyor. Bu konuda toplam mezunlar içinde kadınlar sadece %27’yi teşkil ediyor. Bu istihdamı da etkiliyor. Mühendislik, inşaat ve üretim alanında çalışan üniversite mezunları arasında kadınların oranı, %30’un altında.

Kariyer hedeflerinde kızlar erkeklere göre daha hırslı ve iddialı

OECD PISA çalışmasına göre 15 yaşında öğrenciler arasında yapılan araştırmada kızların yönetici, uzman ve üst düzey profesyonel gibi yüksek statülü kariyer hedefleri, erkeklere göre 11 puan daha yüksek. 25 OECD ülkesinde kızların ilk 10 kariyer hedefi içinde avukatlık yer alırken, sadece 10 ülkede erkeklerin tercihleri arasında avukatlık yer alıyor. Keza 20 ülkede kız öğrencileri, gazetecilik ve yazarlığı ilk 10 kariyer hedefi arasında görüyor iken, sadece 4 ülkede erkek öğrencilerin hedefleri arasında bu meslekler yer alıyor.

 Eğitimdeki başarı istihdama sınırlı yansıyor

Kızların eğitimde erkeklere göre üstünlüğü istihdam için geçerli değil. Eğitim düzeyi yükseldikçe istihdamda kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik farkı azalmakla birlikte istihdamda erkek üstünlüğü devam ediyor. OECD ortalamasına göre, erkek ve kadın istihdam oranları arasındaki fark, lise altı eğitim düzeyinde 20 puan (1997’de 26); lise eğitimlilerde 15 puan (1997’de 21 puan) üniversite eğitimlilerde 9 puan (1997’de 12 puan). OECD ortalamasında trend azalma eğiliminde olmakla birlikte istihdamda eşitsizlik devam ediyor, ancak Türkiye’de eşitsizlik tavana vurmuş durumda. Son TÜİK verilerine göre, Türkiye’de erkek ve kadın istihdam oranları arasındaki fark, lise altı ve lise eğitim düzeyinde yaklaşık 40 puan; üniversite eğitimlilerde 18 puan.

 Keza kız öğrencilerin kariyer hırsları istihdama tam yansımıyor.  İş dünyasında kariyer basamakları yükseldikçe kadınlar daha az görülür oluyor. Avrupa’da şirketlerin yönetim kurulundaki kadın üyelerin oranı sadece %12 (Türkiye’de daha az). “Cam tavan sendromu” olarak tanımlanan kadınların belli bir aşamadan sonra kariyerleri önündeki engeller, kadınların motivasyonlarının ve yeteneklerinin kaybolmasına neden oluyor. Cam tavan sendromunu kırmaya destek olmak için bazı Avrupa ülkeleri (İzlanda, Norveç, İspanya, Belçika Fransa, İtalya, Hollanda), şirket yönetim kurullarının bir kısmının (örneğin en az 40’ının) kadın üyelerden oluşması gibi zorunlu kota uygulamaları getiriyor.

 

EĞİTİM TAKVİMİ

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
< Temmuz 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.