"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI

 Endüstri İlişkileri Uzmanlığı

Necdet KENAR

 

MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve PERYÖN “Endüstri İlişkileri Uzmanlığı” alanında başarılı bir işbirliği gerçekleştirdi.

Endüstri ilişkileri çalışma hayatının en önemli konularından biri. Endüstriyel ilişkilerin iyi ve sağlıklı olduğu ülkelerde çalışma barışı, işyeri huzuru, iş güvenliği, iş tatmini, çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, sosyal içerme ve demokratik katılım yüksek. İyi endüstri ilişkilerine sahip ülkeler aynı zamanda güçlü bir demokrasi geleneğine de sahip. Sağlıklı endüstriyel ilişkiler aynı zamanda kaliteli üretim, inovasyon ve yüksek verimliliği sağlar.

Diğer yandan artan küresel rekabet, teknolojik yenilikler, üretim sistemleri, çalışma biçimleri ve iş organizasyonlarındaki değişimler; endüstriyel ilişkileri etkilemekte. Çalışma koşulları, uluslararası çalışma standartları, iş kanunları, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunları da bu çerçevede değişmekte. En son yayınlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bunun örneği.

Tüm bu süreç, endüstriyel ilişkiler konusunda sahip olunması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri değiştiriyor.  Günümüzde endüstri ilişkileri uzman ve yöneticileri çok daha bilgili, donanımlı ve yetkin olmak zorunda. Farklı üretim ilişkileri,  değişen iş organizasyonları, farklı ve değişen çalışma koşulları, gelişen işçi hakları ve değişen mevzuat endüstriyel ilişkilerde uzmanlığın önemini daha da artırdı.

İşgücü piyasasının bu değişime uyum sağlaması zaman alıyor.  Endüstri ilişkileri konusunda işgücü piyasasında uzman eksikliği yaşanmakta. Özel istihdam büroları, beyin avcısı şirketler, işletmelerin bu konuda artan uzman ve deneyimli yönetici taleplerini yeterince karşılayamamakta. İşletmeler için bu süreç maliyetli olmakta, uzun zaman almakta. Bu önemli konuda taraflara görev düşmektedir. Bu görev, İK alanında çalışan profesyonellerin endüstri ilişkileri alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak, daha donanımlı hale getirmek görevidir.

MESS, MEV ve PERYÖN bu görevi üstlenmişlerdir. Bu önemli konuda işbirliği yapma kararı almışlardır. MESS endüstri ilişkileri konusunda Türkiye’nin en köklü, en büyük, uzman kuruluşu ve MEV’in kurucusu. PERYÖN Türkiye’de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk ve en önemli sivil toplum kuruluşudur.

Eğitim programının hedef kitlesi olan “insan kaynakları yönetici ve uzmanları ile bu alanda uzmanlaşmak isteyen çalışanlar”,  program sonunda endüstri ilişkileri konusunda güncel mevzuatı ve yöntemleri bilecekler, endüstri ilişkilerini yürütebileceklerdir.

Eğitim programı, çalışma hayatının değişen koşullarına ve değişen mevzuata uygun olarak uzman eğitimciler tarafından hazırlandı. Ders konuları iş hukuku, sendikalar ve TİS hukuku, sigorta hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, ücret ve iş değerlemesi, endüstriyel psikoloji gibi bilgi içeren teknik konuların yanı sıra müzakere ve iletişim becerileri, stratejik düşünme ve karar alma becerisi gibi beceri ve yetkinlik geliştiren konulardan oluşuyor. Dersler sınıf anlatımı yanı sıra örnek olay incelemesi, pratik çalışma ve panellerden oluşuyor. Daha önce yapılan toplu sözleşmeler, örnek olay olarak pratik çalışma konuları arasında.

Eğitimciler konunun uzmanı akademisyenler ile saha deneyimi olan profesyonellerden oluşuyor. Esasında programda yer alan akademisyenler de bu alanda zengin pratik deneyime sahip kişiler. Akademik bilgi ile uygulamalı bilgiyi çok iyi kaynaştıran deneyimli hocalar. Endüstri ilişkileri alanında yıllarca çalışmış, farklı sektörlerde toplu iş sözleşmeleri bağıtlamış deneyimli kişiler de, programın hocaları arasında. 22 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da başlayan eğitimler, yoğun talep üzerine Bursa, Ankara ve İzmir’de de yapılıyor. Katılımcılar eğitimlerden çok memnun. Türkiye’nin güzide sivil toplam kuruluşları arasında yer alan MESS, MEV ve PERYÖN’ü bu değerli girişimi nedeniyle kutluyoruz.

EĞİTİM TAKVİMİ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Ağustos 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.