"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
NE KADAR EĞİTİM O KADAR İSTİHDAM

 Ne kadar eğitim o kadar istihdam

Dr. Necdet Kenar

MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü

 

Türkiye ekonomisi 2011 yılında yüzde 8,5 civarında bir büyüme performansı gerçekleştirdi. Büyüme istihdama yansıdı ve bir yılda 460 bini tarımda olmak üzere 1 milyon 516 bin iş yaratıldı. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 431 bin kişi azaldı, işsizlik oranı yüzde 9,8’e geriledi ki bu son 10 yılın en düşük oranına tekabül etti. 

 Eğitimi durumuna göre işgücünün durumu zayıf

2011 yılı işgücünün eğitim durumuna baktığımızda işgücünün % 46’sı ilkokul veya daha az süreli, %63’ü ortaokul veya daha az süreli eğitim almış.  İş gücünün eğitimi açısından Türkiye AB ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında alt sırada.

 

En şanslı grup yükseköğrenimliler

2011 yılında tüm eğitim gruplarında istihdam oranları artmış, işsizlik oranları azalmış. Bu bize büyümeden farklı eğitim gruplarının tümünün yararlandığını gösteriyor. Tablo eğitim durumu ve enson mezun olunan alana göre işgücü durumunu göstermektedir. İstihdam oranları açısından baktığımızda istihdam oranı en yüksek grup %71 ile yüksek eğitimli işgücü. Bu durum yükseköğretime olan yüksek talebi açıklıyor.

Ne kadar eğitim o kadar istihdam

İstihdamda ikinci şanslı grup, meslek lisesi mezunları. Meslek lisesi mezunları %58,3, genel lise mezunları %45,5 ve ilkokul mezunları %47,5 istihdam oranlarına sahip. İstihdamda en şanssız grup ise ilköğretim ve altında eğitim alanlar.  Bu arada işsizlik oranı en yüksek grup %12,6’lık oranla genel lise mezunları.

Mezun olunan alana göre işgücü durumu

Tabloya göre en kalabalık yükseköğrenimli işgücü 1 milyon 160 bin kişi ile  “iş ve yönetim” alanı mezunları. Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri 711 bin, mühendislik ve işleri 462 bin, sosyal bilimler ve davranış bilimleri 341 bin ve sağlık 313 bin ile diğer mezun gruplarını oluşturuyor.

İstihdam oranı en yüksek gruplar: sağlık, hukuk, güvenlik hizmetleri, veterinerlik…

İstihdam şansı en fazla yüksek eğitimli mezunlar; sırasıyla, sağlık, veterinerlik, güvenlik hizmetleri, mühendislik ve imalat işleri, hukuk, ulaştırma ve çevre koruma, matematik ve istatistik alanı mezunları. En düşük işsizlik oranlarına güvenlik hizmetleri, sağlık, hukuk ve veterinerlik mezunlarını sahip. Bu veriler sağlık, hukuk ve güvenlik alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullara olan yüksek talebi açıklıyor.

İşsizlikten en mustarip işgücü ise; sanat, bilgisayar, imalat ve işleme, gazetecilik ve enformasyon ile iş ve yönetim alanından mezun olanlar.

2011 yılında istihdam şansı en fazla artan bölümler: imalat ve işleme, bilgisayar…

2011 yılında eğitim alanlarının çoğu açısından yüksek okul mezunlarının istihdamı artmış. Eğitim alanına göre istihdam artışının en yüksek olduğu işgücü; imalat ve işleme, bilgisayar, matematik ve istatistik, ulaştırma ve çevre koruma, yaşam bilimleri ve sosyal kişisel hizmetler olmuş.

2011 yılında istihdam oranı azalan ve/veya işsizlik oranı artan eğitim alanları; sanat, beşeri bilimler, gazetecilik, veterinerlik ve güvenlik hizmetleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo : Eğitim durumu ve en son mezun olunan okula göre işgücü durumu, TÜİK. 

 

Eğitim durumu ve mezun olunan okul                 

İşgücü (Bin)

İşsizlik oranı (%)

İstihdam oranı  (%)

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Toplam

25.641

26.725

11,9

9,8

43,0

45,0

Okuma yazma bilmeyen

1.151

1.203

6,0

4,7

18,6

19,6

Okuma yazma bilen  bir okul bitirmeyen

1.244

1.336

12,5

10,7

28,7

30,4

İlkokul

9.562

9.663

10,0

7,8

45,3

47,5

İlköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek

4.389

4.682

14,9

12,0

38,6

40,8

Genel lise

2.727

2.783

15,9

12,6

43,3

45,5

Meslek lisesi

2.511

2.582

13,2

11,0

57,1

58,3

Yüksekokul veya fakülte

4.057

4.476

11,0

10,4

70,1

71,0

Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri 

665

711

8,1

8,0

66,4

66,9

Sanat

125

126

16,5

19,0

64,0

58,6

Beşeri bilimler 

209

213

7,4

8,5

72,5

69,1

Sosyal bilimler ve davranış bilimleri 

312

341

10,0

10,0

69,5

70,0

Gazetecilik ve enformasyon

15

14

14,5

14,3

69,3

68,4

İş ve yönetim

1.007

1.160

15,1

14,1

67,9

68,9

Hukuk 

78

91

1,8

3,3

76,7

79,3

Yaşam bilimleri

43

54

14,7

9,3

67,7

71,0

Fizik bilimleri

128

145

12,6

11,7

66,4

67,4

Matematik ve istatistik

57

66

8,9

9,1

68,5

72,3

Bilgisayar

78

91

21,0

16,5

63,6

68,2

Mühendislik ve işleri

414

462

10,5

9,7

77,6

79,6

İmalat ve işleme

89

86

20,2

15,1

62,7

68,9

Mimarlık ve inşaat

165

174

12,3

10,3

69,2

70,0

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

116

127

12,2

12,6

66,7

70,4

Veterinerlik 

37

46

4,7

6,5

86,8

82,7

Sağlık

283

313

2,5

2,9

84,3

85,0

Sosyal ve kişisel hizmetler

106

111

16,0

12,6

62,2

65,3

Ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma 

15

18

10,5

11,1

72,5

76,2

Güvenlik hizmetleri

116

125

1,7

2,4

81,2

80,4

                         

 

EĞİTİM TAKVİMİ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Ağustos 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.