Kurumsal

MESS Eğitim Vakfı, 1986 yılında, MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası öncülüğünde ülkemizdeki yetişmiş, iyi eğitimli ve kalifiye çalışan açığının kapatılabilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapmak üzere kuruldu. Eğitime gönül vermiş 119'ü gerçek, 42'si tüzel kişi olmak üzere 161 üyenin inisiyatifi ile faaliyetlerine başlayan MESS Eğitim Vakfı, teknik eğitime yapılacak yatırımlarla hem ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı hem de sanayi şirketlerimizin çalışan ihtiyacını kapatarak dünyayla rekabette üreticilerimizi güçlendirmeyi hedefliyor.

MESS Eğitim Vakfı, bu amaçla ilk olarak Gebze Meslek Lisesi’yle iş birliğine girerek çalışmalarına başladı. Yurtdışından getirilen gelişmiş makinelerle, en modern teknolojinin kullanıldığı proje, kısa zamanda beklenen başarıyı yakaladı ve diğer projeler için hem bir örnek hem de ilham kaynağı oldu. Proje kapsamında öğrenciler dışında eğitmenler için de birçok çalışma yapıldı. İlerleyen yıllarda geliştirdiği projelerle henüz gelişmiş bir sanayiye sahip olmayan şehirlerde kalifiye çalışanlar yetiştirerek bu bölgeleri sanayi yatırımlarına hazırladı. Sanayinin ülkemiz genelinde daha geniş bir alana yayılmasına ön ayak oldu.

MESS Eğitim Vakfı bugün de ilk günkü heyecanıyla ülkemizin önemli birer parçası olan sanayi şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere projelerine tüm hızıyla devam ediyor.

MESS Eğitim Vakfı yıllar içerisinde kuruluş hedeflerini genişleterek yalnızca teknik eğitime değil aynı zamanda farklı uzmanlıklardaki ofis çalışanları, yönetici, öğretmen eğitimlerine de katkı sağlayan, ülkenin her kademedeki işgücünün kendini sürekli güncellemesine ve geleceği bugünden yakalamasına yardımcı olan bir yapıya kavuştu.

Yakaladığı başarıları ülkemizin tüm bölgelerine yayarak, iş dünyasının geleceğini etkileyecek yeniliklerin yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik projeler hayata geçiren MESS Eğitim Vakfı, sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.