SMART COMET projesi tamamlandı

30 ay süren bir çalışma döneminin sonucunda mesleki gelişimi destekleyen yenilikçi bir yetkinlik yönetimi modeli oluşturuldu.

Meslekli eğitim kurumlarının metal sektörü ile koordinasyon içerisinde değişen işgücü piyasasına uyum sağlaması ve işletmelerin çalışanların yetkinliklerini daha verimli yönetmelerine katkı sağlayacak bir çerçeve ortaya konması hedefiyle hayata geçirilen SMART COMET projesi tamamlandı.

‘Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek’ (METAD) projesi kapsamında olan ve Avrupa Birliği Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe fonları desteğiyle uygulanan ‘Metal Sektöründe Yetkinlik Yönetimi İçin Yapısal Yöntemler’ kısa adıyla SMART COMET projesi 30 aylık bir çalışma dönemini kapsadı. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, MESS Eğitim Vakfı, Almanya merkezli DEKRA Akademie ve İspanya merkezli FLM Fundacion Laboral del Metal‘in partnerliğinde yürütülen proje MESS koordinasyonuyla hayata geçirildi. Türkiye ve Avrupa’dan uzmanları bir araya getiren proje sonunda sürdürülebilir mesleki gelişimi destekleyen, yenilikçi bir yetkinlik yönetimi modeli oluşturuldu.

Proje iki ana bileşenden oluşuyor

Eğitim kurumları ve metal sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütünsel bir yapıda oluşturulan SMART COMET projesi, Aralık 2016’ta başlatıldı. İki ana bileşenden oluşan proje kapsamında, okullar ve metal sektörü işletmeleri arasında kurulan işbirlikleriyle eğitim kurumlarının ve öğrencilerin değişen işgücü piyasası koşullarına daha kolay uyum sağlamaları hedeflendi. Proje kapsamında MESS üyesi 18 işletme ile 21 okul arasında 23 iş birliğine gidildi. İmzalanan protokoller ve proje süresince yürütülen faaliyetlerle ülkemizin istikrarla gelişmesinin ve uluslararası alanda rekabet gücünün artmasının en önemli faktörlerinden biri olan işgücü niteliğinin artırılması amaçlandı. Ayrıca metal sektörüne ait işletmelerin çalışan yetkinliklerini daha verimli yönetmelerini ve iş stratejileri doğrultusunda daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayacak bir çerçeve oluşturmak üzere çalışmalar yapıldı.

3 ülkede beş çalışma ziyareti gerçekleşti

Proje kapsamında gözlem yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla İspanya, Almanya ve Türkiye’yi kapsayan beş çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretlerin odağında ikili mesleki eğitim sistemi ve sistemi oluşturan kilit paydaşlar yer aldı. Çalışma ziyaretlerine farklı mesleki ve teknik eğitim kurumlarından yöneticiler, metal sektörü işletmelerinin ilgili teknik uzmanları, insan kaynakları temsilcileri, kamu temsilcileri ve proje ortaklarından temsilciler katıldı.

Proje sonunda yetkinlik yönetimi modeli oluşturuldu

Çalışma ziyaretlerine ek olarak proje süresince, literatür taramaları, işletme ziyaretleri, odak grup toplantıları, analiz çalışmaları gerçekleştirildi ve elde edilen verilerle bir çalışma rapor hazırlandı.

Projenin sonunda metal sektörüne yönelik, sürdürülebilir mesleki gelişimi destekleyen, yenilikçi bir yetkinlik yönetimi modeli ortaya kondu. Bir bireyin okul eğitiminden başlayarak işletmedeki ilk gününden itibaren uzmanlaşma yolculuğunu tasarlayan model, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi) araçlarından faydalanılarak oluşturuldu. Bu modeli desteklemek üzere üretilen yetkinlik gelişim platformu (IT Tool) ise işletmelerin, çalışanlarının yetkinlik seviyesini ölçme, kayıt altına alma ve buna göre gelişimlerini takip etme imkânı sunmak üzere hazırlandı.

Avrupa ve Türkiye’den uzmanlar bir araya geldi

Projenin sonunda SMART COMET’in tanıtımı ve çıktılarının aktarılması amacıyla Ankara ve Bursa’da ‘Metal Sektöründe Yetkinlik Yönetimi ve Okul-İşletme Modeli Yaygınlaştırma Toplantıları’ düzenlendi.

Ankara toplantısı; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı, mesleki ve teknik eğitim uzmanları, protokol işletmelerinden temsilciler, MESS ve MESS Eğitim Vakfı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda proje çıktılarının yanı sıra örnek uygulamalar da ele alındı. Flaman Hükümeti Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire Başkanı Yardımcısı Carl Lamote ile Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Mesleki ve Teknik Eğitim Programları Birim Yöneticisi Helmut Zelloth, Avrupa Birliği (AB) uygulama örneklerine dair bilgiler paylaştı. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri şirketinin Kalite Sistemleri ve Teknik Yöneticisi Orhan Yazkan ve Arçelik A.Ş. Buzdolabı ve Kompresör İşletmeleri İnsan Kaynakları Yöneticisi Çağlar Taşkın ise, proje kapsamında geliştirilen okul-işletme iş birliklerine dair sunumlar yaptılar, SMART COMET projesine ilişkin görüşlerini paylaştılar.

Bursa toplantısında ise Avrupa Birliği uygulama örnekleri, CENFIM Mesleki Eğitim Merkezi Direktörü Vitor Dias ile Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Mesleki ve Teknik Eğitim ve Sosyal İçerme Uzmanı Sırbistan & Türkiye Ülke Koordinatörü Lida Kita tarafından verildi. Bosch İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü Şahigan Gurbet, Nilüfer Atatürk Mesleki ve Eğitim Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Pınarlı ve Ford İhsaniye Meslek Yüksekokulu Yöneticisi Hüseyin Yakup Temur ise metal sektöründe iyi uygulama örneklerini toplantıya katılanlarla paylaştı.

Proje çıktıları web sitesi üzerinden yaygınlaştırılacak

SMART COMET, projeye ilişkin final raporunun proje ortaklarının destekleriyle tamamlanması ve Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulmasının ardından tamamlanmış olacak. Projenin çıktıları ise www.smart-comet.eu web sitesi üzerinden yayınlanarak tüm metal sektörü, işletmeler, ilgili kurumlar ve mesleki eğitim sağlayıcıların incelemesine açık olacak.